Vaikų Puslapis

Lukšių Šv. Juozapo
parapija

Maldelės Mažiausiems

Gražios maldelės patiems mažiausiems kurios pratina vaukus pažinti tikėjimą dėkojant Dievuliui atsikėlus ar einat miegoti. Maldelės kurios padeda vaikus supažindinti su „Angelu Sargu” kurie saugo vaikų dienas.

Maldynėlis vaikams

Maldynėlis vaikams labiausiai tinkamas vaikams kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai. Joje vaikai ras ne tik poterius kuriuos turi išmokti ruošiantis pirmajai komunijai, bet ir įvairias maldeles dienos laikotarpiui kaip atsikėlus, prieš valgį, ruošiant pamokas ir t.t. Tai parodoma, kad melstis galima ir savomis rūpimomis mintimis.

Pamokančios istorijos

Pamokančios istorijos pasakojančios vaikams įvairiausius įvykius nutinkančius vaikams dėl jų vienokio ar kitokio elgesio. Pamokoma, kad gerbdami senelius, tėvelius, suaugusius ir draugus, visada būsi laimingesnis.  Kalbėdamas gražiai – būsi gerbiamas.

Išminties paslaptis

Neatmenamais laikais vienoje šalyje, kuri vadinosi Semelija, šešiasdešimt vienerių metų sulaukusius žmones išvydavo mirti į nykius kalnus. Toks jau buvo Semelijos valdovo Leonardo IV įsakymas: „Seniai, iš kurių nėra jo­kios naudos, turi būti palikti likimo valiai. Savo šalyje dau­giau nemaitinsime tų, kurie nedirba“.

Keistas Žodis

Liusilė visada tvarkingai susišukuodavo plaukus ir susisegdavo juos gražiu rožinės spalvos segtuku. Ji buvo pati mandagiausia ir pavyzdingiausia mokyklos ketvirtokė. Per pamokas sėdėdavo tiesi it styga, o kai žiovaudavo, grakš­čiai prisidengdavo burną ranka. Namų darbus mergaitė at­likdavo be klaidų, o sutikusi mokyklos direktorę, visada pasisveikindavo.

Berniuko malda

Eidamas į mokyklą ir priėjęs bažnyčią, pagalvojo:  
„reikėtų užeiti į bažnytėlę paprašyti Dievulio, kad padėtų mamytei“.
Taip ir padarė. Bažnytėlė atidaryta bet nieko viduje nėra. Nuėjo prie altoriaus, atsiklaupė ir pradėjo Dievulį prašyti, kad mamytei padėtų.

Bulvių maišas

Mokinys kreipėsi į mokytoją:
– Tu toks išmintingas. Esi visada geros nuotaikos ir ant nieko nepyksti. Padėk ir man tapti tokiu.
Mokytojas sutiko. Paprašė atnešti bulvių ir permatomą maišelį.
– Jei tu dėl kažko įsižeisi ar supyksi, – pasakė mokytojas, – imk bulvę, vienoje jos pusėje užrašyk savo vardą, o kitoje to žmogaus vardą, dėl kurio kyla konfliktas ir dėkis ją į maišelį. 

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.