Vaikų Puslapis

Lukšių Šv. Juozapo
parapija

Maldelės Mažiausiems

Ryto maldelė

Labas rytas gerasis Dievuli,
Labas rytas Tėveli, Motule,
Noriu dieną gražiausiai sutikti,
Būti geras visiems, nesupykti.
Per dienelę gerokai paaugti

Ir laimingai naktelės sulaukti

Rytmetinė maldelė

Linksmas iš miego pabudau,
Angelai šypsosi visi.
Brangus, Dievuli, dėkui Tau
Už miegą ir už poilsį,
Davei lyg brangią dieną, Dieve Tu
 
Aukoju Tavo garbei ją
Ir širdį savo pridedu.
Palaimink mus visus, visus:
Mane ir mano tėvelius,
Tėvynę mano ir namus,

Ir visus svetimus kraštus…

Padėka Dievuliui

„Ačiū dievuli tau už saulyte,
Ir teveli, ir už mamyte..
Ir už menuli, kur danguj tviska,
Ačiū dievuli, ačiū už viska… „

Angelui sargui

„Kur tik beeitum ir ką beveiktum,
Lai ant peties angelėlis sėdės.
Kas benutiktų ir ką bekalbėtum,
Tegu jis viską išspręsti padės.
 
Kaip besielgtum ir ko benorėtum,
Lai gėrio pradas tave tolyn ves.
Ir kad ir ką tau kiti besakytų,

Leisk savo širdžiai pasiekti žvaigždes.“

„O, Angele, man skirtas,
Šaukiuosi aš tavęs.
Žinau, esu netvirtas,
Tu būk šalia manęs.
 
Globok mane kasdieną,
Padėk tvirta ranka.
O, nepaliki vieno,
Šventasis Angele.“

Man paskirtasis

„Angele Sarge man paskirtasis,
būk prie manęs tu mano gerasis,
vakarą, rytą, naktį ir dieną,
saugoki mano žingsnį kiekvieną „

Angelėliui sargužėliui

Angelėli sargužėli
saugok mane visados,
kad aš mažas kūdikėlis
nepražūčiau niekados

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.