Malda yra širdies troškimas, tiesus žvilgsnis į dangų, dėkingumo ir meilės šauksmas tiek išmėginimuose, tiek džiaugsmuose.

Malda

Apie Maldą

Nežinomo kareivio malda

Prašiau stiprybės, kad galėčiau daug pasiekti gyvenime.
Tačiau mane padarė silpną tam, kad išmokčiau nuolankiai paklust.
Prašiau sveikatos, kad galėčiau daryti didesnius darbus.
Tačiau man davė negalią, kad darbus daryčiau geriau.
 
 
Prašiau turtų, kad būčiau laimingas.
Vietoj to gavau neturtą, kad būčiau išmintingas.
Prašiau valdžios, kad būčiau žmonių gerbiamas.
Man davė silpnumą, kad man reikėtų Dievo.
 
 
Prašiau visokių daiktų, kad gyvenimas būtų džiaugsmingas.
Tačiau man davė gyvenimą, kad galėčiau džiaugtis visokiais dalykais.
Aš negavau nieko, ko prašiau.
Tačiau gavau viską, ko man reikėjo.

Trumpai apie pačią maldą

Kas yra malda?

Žmogus yra būtybė, gebanti kalbėti, mąstyti Dievą, būtybė, gebanti, melstis, mylėti ir juoktis… Žmogus yra būtybė, gebanti save dovanoti kitam. Trumpai tariant, žmogus geba kurti santykį su kitu, panašiu į save, o aukščiausia prasme – su Dievu.

Maldos svarba

Popiežius Pranciškus peržvelgė įvairias Evangelijų vietas, parodydamas maldos svarbą Jėzaus gyvenime, cituodamas paties Viešpaties žodžius apie maldą. Šiuo Viešpaties mokymu, veiksmais ir žodžiais turime vadovautis ir mes.

Aš, Dievas, Kūrinija

Santykis su Dievu keičia mus pačius, taip pat keičia ir mūsų santykius. Malda – jeigu ji yra reguliari – perkeičia mūsų žvilgsnį, ji mus moko būti dėmesingus, moko klausytis ir matyti. Netgi paprasčiausi dalykai, kurie iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti nereikšmingi, nuolat meldžiantis yra matomi visai kitoje šviesoje. 

Iškęsti Mišias?

Rytų krikščionių Tradicija labai plačiai aprašo santykį tarp maldos patirties ir Eucharistijos. Du graikų autoriai, broliai Kalikstas ir Ignacijus Xanthopulos, maldą net įtraukia į Bažnyčios sakramentų sąrašą ir teigia, jog malda yra tarp Krikšto sakramento ir Eucharistijos. 

Rožinis

Švč. Megelės Marijos
Rožinio Malda

Rožinis (arba rožančius, rožinys) – meditacinė kartotinė malda, skirta apmąstyti Kristaus gyvenimą. Taip pat vadinamas šios maldos kalbėjimui naudojamas karoliukų vėrinys. Tradiciškai vieną rožinio maldą sudaro įžanga ir penki slėpiniai iš pasirenkamos dalies. 

Dievo gailestingumas
Vainikėlio Malda

„Šia malda išprašysi visko, jei tai ko prašai, atitiks mano valią“ (šv. Faustinos Dienoraštis 1731)
„Kai prie mirštančiojo kalba šį vainikėlį kiti, numaldoma Dievo rūstybė, o neišmatuojamas gailestingumas apgaubia sielą…“ (šv. Faustinos Dienoraštis 811)

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.