Lukšių Šv. Juozapo parapija

EUCHARISTIJA

Švč. Sakramentas Šv. Mišios

Apie Šv. Mišias

Kas yra Šv. Mišios, Šv. Mišių apibūdinimas ir Šv. Mišių dalys, kas ir kaip įsteigė Šventasias Mišias

Eucharistija - Dalyvavinas Šv. Mišiose

Kaip dažnai reikia dalyvauti Šv. Mišiose. ir jų reikšme žmogaus gyvenime. Šv. Mišių vaisiai ir jų nauda. Tinkamas dalyvavimas Šv. Mišiose

Eucharistija -
Švč. Sakramentas

Kas yra Švč. Sakramentas, tinkamas jo priėmimas. Kaip pasiruošti priimti Švč. Sakramentą ir kas gali jį priimti. Ką duoda žmogui Švč. Sakramentas.

Trumpai apie Eucharistiją

Neišmatuojamas šio sakramento turtingumas išreiškiamas įvairiais pavadinimais, perteikiančiais atskirus jo aspektus. Labiausiai paplitę šie: Eucharistija, šventosios Mišios, Viešpaties vakarienė, Duonos laužymas, Eucharistijos šventimas, Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo atminimas, Šventoji Auka, Šventoji ir dieviškoji liturgija, Šventieji slėpiniai, Švenčiausiasis altoriaus Sakramentas, šventoji Komunija.
Eucharistijos pirmavaizdis Senojoje Sandoroje pirmiausia yra Paschos vakarienė, kasmet žydų švenčiama su neraugintąja duona, minint skubotą ir išlaisvinantį išvykimą iš Egipto. Jėzus paskelbė ją mokydamas ir įsteigė su savo apaštalais švęsdamas Velykų pokylį Paskutinės vakarienės metu. Ištikimai laikydamasi Viešpaties paliepimo: „Tai darykite mano atminimui“ (1 Kor 11, 24), Bažnyčia visada šventė Eucharistiją, ypač sekmadienį, Jėzaus prisikėlimo dieną.
Neišmatuojamas šio sakramento turtingumas išreiškiamas įvairiais pavadinimais, perteikiančiais atskirus jo aspektus. Labiausiai paplitę šie: Eucharistija, šventosios Mišios, Viešpaties vakarienė, Duonos laužymas, Eucharistijos šventimas, Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo atminimas, Šventoji Auka, Šventoji ir dieviškoji liturgija, Šventieji slėpiniai, Švenčiausiasis altoriaus Sakramentas, šventoji Komunija.

Pamokėlės Pirmajai Komunijai

Vaikai, kurie nori priimti Pirmąją komuniją, pirmiausia turi užsiregistruoti. Registracija kiekvianais metais nuo rugsėjo mėn 1 d. iki rugsėjo mėn. 30 d.

Norint užsiregistruoti Lukšių Šv. Juozapo parapijoje  Pirmajai Komunijai 2024 metams, turi kreiptis pas kleboną arba pas Lukšių Vinco Grybo gimnazijos tikybos mokytoją

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.