Sutvirtinimo

Sakramentas

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Grupė Sutvirtinimo sakramentui 2024 metams bus sudaroma 2023 metais rugsėjo mėnesį. Grupėje tikintieji turės turėti ne mažiau kaip 13 m. amžiaus.

Šv. Dvasios Dovanos

(žr. Iz 11, 1-2)
1. Išmintis – Šventosios Dvasios dovanų visuma, leidžianti apžvelgti, įvertinti ir suvokti savo gyvenimą.
2. Supratimas – širdimi ir protu suvokti Šventąjį Raštą, liturgiją, melstis ir vertinti tiesą.

3. Patarimas – ištirti Dievo valią kasdieniame gyvenime: ką daryti, kaip auklėti, kaip vadovauti…
4. Tvirtumas – laikytis tikėjimo, juo didžiuotis ir nesigėdyti, nugalėti savo ydas, tvardytis.
5. Žinojimas – kaip bendrauti su žmonėmis, vertinti ir naudoti daiktus, daryti nuosaikius sprendimus.
6. Maldingumas – gerbti žmones, šventus daiktus ir vietas, imtis artimo meilės tarnystės.
7. Dievo baimė – nuostata gerbti ir vertinti Viešpatį ir žmones.

Šv. Dvasios Dovanų Vaisiai

(žr. Gal 5, 22-23)
Meilė – ištvermingai mylėti, gerbti ir branginti Dievą bei artimą.
Džiaugsmas – vidinė nuostata šviesiai laikytis Dievo prieglobstyje, net ir ištikus sunkumams.
Ramybė – taikingai sugyventi su Dievu, žmonėmis, ypač artimaisiais ir savimi.
Kantrumas – iš meilės išlaikyti pusiausvyrą, kai liūdna, nepatogu ir sunku.
Maloningumas – su meile išklausyti, padėti, patarnauti.
Gerumas – ugdyti teisingumą, laikytis tiesaus kelio, nors aplinka ir klaidintų.
Romumas – rasti išeitį, kai sunku, nesiseka, nusivylus.
Meilumas – su visais elgtis švelniai.
Ištikimybė – asmenims, šeimai, bendruomenei ir sau.
Susilaikymas – savitvarda.
Kuklumas – santūriai ir dorai kalbėti, rengtis, elgtis, bendrauti.

Skaistumas – galėti žvelgti Dievui į akis ir gerbti savo bei kitų asmenį.

Ką duoda Sutvirtinimo Sakramentas

Sutvirtinimo padarinys yra ypatingas Šventosios Dvasios išliejimas, kaip per Sekmines. Šis išliejimas įspaudžia sieloje neišdildomą žymę ir paskatina Krikšto malonės augimą: giliau įšaknydina dieviškojoje įsūnystėje; tvirčiau suvienija su Kristumi ir jo Bažnyčia; sustiprina sieloje Šventosios Dvasios dovanas; suteikia ypatingos galios liudyti krikščionių tikėjimą.
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS 2007

KOKIA YRA SUTVIRTINIMO VIETA
DIEVO IŠGANYMO PLANE?

Senojoje Sandoroje pranašai skelbė Viešpaties Dvasios dovanos išliejimą laukiamajam Mesijui ir visai mesijinei tautai. Visas Jėzaus gyvenimas ir misija plėtojasi visiškoje bendrystėje su Šventąja Dvasia. Apaštalai gauna Šventąją Dvasią per Sekmines ir skelbia „įstabius Dievo darbus“ (Apd 2, 11). Uždėdami rankas jie perduoda naujai pakrikštytiesiems tos pačios Dvasios dovaną. Per ilgus amžius Bažnyčia visada gyveno Dvasia ir perduodavo ją savo vaikams.
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS 2007

Trumpas Katalikų katekizmas

Lukšių Šv. Juozapo parapijoje naudojamas Trumpas katalikų katekizmas sakramentų ruošimui. Daugiausiai jį naudojame Pirmos Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento ruošimui ir iš jo mokinamės.

Norėdami pasinaudoti šiuo katekizmu, jūsų kompiuteris, planšetinis kompiuteris ar telefonas turi atpažinti pdf formatą. Dauguma įrenginių šį formatą atpažįsta. Spauskite skaityti, kad galėtumėte parsisiųsti į savo įrenginį.

Pasimokinkime

Pamokėlės Sutvirtinimo Sakramentui

Išminties Dovana

Supratimo Dovana

Patarimo Dovana

Tvirtumo Dovana

Žinojimo Dovana

Maldingumo Dovana

Dievo Baimės Dovana

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Sutkų Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos parapija

Bažnyčios adresas: A. Tatarės g. 31 Lukšiai, Šakių r. sav. LT-71180
Banko sąskaita: LT134010042100011639

Bažnyčios adresas: Sutkų g. 18, Sutkų km. Kriūkų sen., Šakių r. sav. LT-71205
Bano sąskaita: LT887300010002581388

Tel. nr.: +37061136732
El. paštas:
luksiai@luksiuparapija.lt
luksiai.sutkai@gmail.com

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.