Parapijų skelbimai

Lukšių Šv. Juozapo parapija
2024 06 16 - 2024 06 23

Šv. Mišių tvarka

Sekmadienis            9.00 val. ir 12.30 val.
Pirmadienis              už mirusius
Antradienis             
Trečiadienis            18.00 val. 
Ketvirtadienis         
Penktadienis           18.00 val. Staliorių koplytėlėje 
Šeštadienis             
Sekmadienis            9.00 val. 

Sutkų Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos parapija

Šv. Mišių tvarka

2024 06 23 Sekmadienis – 11.00 val.
2024 07 07 Sekmadienis – 11.00 val.
Kitais sekmadieniais Šv. Mišios aukojamos kai būna užsakytos. Tokiu atveju paskelbiama.
Kviečiu kas galite paremti Sutkų parapiją paspaude „ČIA” ir atsidariuseme lange, apačioje bus „Aukos Sutkų parapijai”

Skelbimai

Nuo birželio mėn. 23 d. iki spalio mėn. Lukšių Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje Sekmadieniais Šv. Mišios bus aukojamos tik ryte 9.00 val. išskyrus atlaidus. Atlaidų sekmadieniais Šv. Mišios bus aukojamos 9.00 val. ir 12.30 val.
Taip pat nuo birželio mėn. šiokiadieniais Šv. Mišios bus aukojamos pagal poreikius.
Birželio mėnesis yra skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Raginami tikintieji birželio mėnesį kalbėti Jėzaus Širdies litaniją.
 
Kurie ruošiasi sutvirtinimo sakramentui su tėveliais renkasi į Lukšių parapijos bažnyčią 2024 06 09 d. 12.30 val.
Sutvirtinimo sakramentas Lukšių Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje bus teikiamas 2024 m. birželio mėn. 15 d. šeštadienį 12.00 val.
 
Kvietimas prisidėti prie Lukšių parapijos darbų
 
Savo aukas remontams, galite pervesti į parapijos „Paysera” sąskaitą: Lukšių Šv. Juozapo parapija A\S LT623500010016908539 įrašydami į paskirties langelį „Auka parapijos remontams”. Savo aukas parapijos išlaikymui, galite pervesti „Luminor” parapijos sąskaitą A/S LT134010042100011639 įrašydami „Auka parapijos išlaikymui”
Taip pat galite paaukoti paspaudę ant nuorodos aukos.luksiuparapija.lt arba paspaudę šone ant „Paremti”.

Savaitės liturginis kalendorius

Pirmadienis – Eilinis laikotarpis
Antradienis – Eilinis laikotarpis
Trečiadienis – Eilinis laikotarpis
Ketvirtadienis – Eilinis laikotarpis
Penktadienis – Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis
Šeštadienis – Eilinis laikotarpis
Sekmadienis – 12 Eilinis Sekmadienis

Krikščioniški filmai

Jėzus

Aukos parapijai

Paremti

Aukos Sutkų parapijai

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.