Berniuko malda

Eidamas į mokyklą ir priėjęs bažnyčią, pagalvojo:
„reikėtų užeiti į bažnytėlę paprašyti Dievulio, kad padėtų mamytei“.

Bulvių maišas

– Jei tu dėl kažko įsižeisi ar supyksi, – pasakė mokytojas, – imk bulvę, vienoje jos pusėje užrašyk savo vardą, o kitoje to žmogaus vardą, dėl kurio kyla konfliktas ir dėkis ją į maišelį.

Bulvių maišas

– Jei tu dėl kažko įsižeisi ar supyksi, – pasakė mokytojas, – imk bulvę, vienoje jos pusėje užrašyk savo vardą, o kitoje to žmogaus vardą, dėl kurio kyla konfliktas ir dėkis ją į maišelį.

Berniuko malda

Eidamas į mokyklą ir priėjęs bažnyčią, pagalvojo:
„reikėtų užeiti į bažnytėlę paprašyti Dievulio, kad padėtų mamytei“.

Keistas Žodis

Liusilė visada tvarkingai susišukuodavo plaukus ir susisegdavo juos gražiu rožinės spalvos segtuku. Ji buvo pati mandagiausia ir pavyzdingiausia mokyklos ketvirtokė.

Išminties paslaptis

„Seniai, iš kurių nėra jo­kios naudos, turi būti palikti likimo valiai. Savo šalyje dau­giau nemaitinsime tų, kurie nedirba“

Maldynėlis vaikams

Maldynėlis vaikams labiausiai tinkamas vaikams kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai. Joje vaikai ras ne tik poterius kuriuos turi išmokti ruošiantis pirmajai komunijai, bet ir įvairias maldeles dienos laikotarpiui kaip atsikėlus, prieš valgį, ruošiant pamokas ir t.t. Tai parodoma, kad melstis galima ir savomis rūpimomis mintimis.

Maldelės Mažiausiems

Gražios maldelės patiems mažiausiems kurios pratina vaukus pažinti tikėjimą dėkojant Dievuliui atsikėlus ar einat miegoti. Maldelės kurios padeda vaikus supažindinti su „Angelu Sargu” kurie saugo vaikų dienas.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.