Atlaidai

Kai mums per išpažintį jau atleista nuodė­mių kaltė ir amžinoji bausmė, dar lieka laikinoji bausmė, kuri atliekama arba skaistykloje, arba čia, žemėje, atgailos dvasia kenčiant šio gyvenimo vargus, nelaimes, patiriamas skriaudas; arba ji panaikinama vadinamais atlaidais.

Kodėl išpažintis

Neišpažintos kaltes it kokie nuodai graužia sąžinę, o prisipažinimu jos bent iš dalies atitaisomos, ir gali grįžti ramybė.

Apie Atgailos Sakramentą

Kančia ir mirtimi ant kry­žiaus Kristus nupelnė nuodėmių atleidimą visiems bendrai, o kad kiekvienas gautume po Krikšto padarytų nuodėmių atlei­dimą, turime naudotis Atgailos sakramentu — eiti išpažinties.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.