Dievo Gailestingumas

Praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimt­mečio pradžia… Ispanijoje plieskiasi pilietinis karas, Sovietų Rusijoje kyla antroji raudonojo teroro banga, o Vokie­tijoje kalasi nacizmo daigai… Dabar mes jau žinome, kas įvyks, kai neapykanta suvešės. 

Skaityti

Norėdami patekti į "Dievo Gailestingumo" puslapį, spauskite "Skaityti"

Šv. Faustina Kowalska – Dievo gailestingumo sekretorė

Šventąją seserį M. Faustiną Kowalską, šiandien visam pasauliui žinomą Dievo Gailestingumo apaštalę, teologai priskiria žymiausių Bažnyčios mistikų būriui.

GAILESTINGOJO JĖZAUS
PAVEIKSLO KLAJONĖS

Gailestingojo Jėzaus paveikslas patyrė spalvingą istoriją, kol  XXI a. pradžioje pagaliau atrado deramą vietą Dievo Gailestingumo šventovėje. 

Šv. Faustinos istorija

Marija Faustina Kovalska (lenk. Maria Faustyna Kowalska, tikr. Helena KowalskaŠv. Faustina, 1905 m. rugpjūčio 25 d. Głogowiece – 1938 m. spalio 5 d. Krokuvoje) – Lenkijos vienuolė, mistikė, Romos katalikų bažnyčios šventoji.

Dievo Gailestingumo vainikėlis

Gailestingumo šventei rengiamasi novena, kuri pradedama Didįjį Penktadienį. Devynias dienas, vienijantis su Kristaus auka ant kryžiaus už mūsų ir viso pasaulio išganymą, įsiliejant į tą meilę, kuria dangaus Tėvas mylį Sūnų, o per Jį – ir mus, – kalbamas Dievo Gailestin­gumo vainikėlis. Šią maldą ses. Faustinai Jėzus padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13-14 d.

Tam, kas bent kartą sukalbės šį vai­nikėlį, bus suteikta malonė, nes mano gailestingumas beribis, – sakė Jis. – Tie, kurie kalbės šį vainikėlį, gyvenime, o ypač mirties valandą, bus apglėbti mano gailestingumo.

Vainikėliu raginama prašyti Dievą gailestingumo ir kitiems žmonėms, pata­riama jį kalbėti prie mirštančiųjų. Melstis reikia nuolankiai, pasitikint Viešpačiu ir nuoširdžiai gailintis dėl nuodėmių. Kal­bėdama šį vainikėlį, – kalbėjo Viešpats ses. Faustinai, – priartini prie manęs visus žmones.

Dievo Gailestingumo Litanija

O amžinasis Dieve, Tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigąstume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume Tavo šventajai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.