• Šv. Raštas

  Sekmadienių ir Šventadienių Šv. Mišių metu skaitomi Šv. Rašto skaitiniai

 • Skelbimai

  Lukšių Šv. Juozapo ir Sutkų Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos parapijų skelbimai

 • Aukos parapijoms ir Šv. Mišių užsakymas

  Čia galima paaukoti elektroniniu bankininkystės mokyjimo būdu Lukšių ir Sutkų parapijoms. Taip pat užsakyti Šv. Mišias. Norėdami išsirinkti kitą sumą nei nurodyta mokėjime, paspauskite ant "Yra daugiau varijantų" naujame lange "varijantai". Dėl Šv. Mišių laiko ir datos, susisiekite su klebonu

 • Kontaktai

  Lukšių Šv. Juozapo ir Sutkų Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos parapijų kontaktai

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.