Lukšių Šv. Juozapo parapijos
Pastoracinė Taryba

Klebonas
Kun. Eugenijus Naujalis
Tel. +370 611 36732
 
Robertas Valaitis
Tel. +370 687 29352
 
Rima Bendorienė
Tel. +370 61640741
 
Sigitas Bendorius
Tel. +370 670 21874
 
Mindaugas Matusevičius
Tel. +370 614 96860
 
Jonas Bakas
Tel. +370 687 41522
 
Birutė Valaitienė
Tel. +370 684 21563
Leonas Štrimaitis
Tel. +370 659 34035
 
Gražina Štrimaitienė
Tel. +370 655 11023
 
Rita Vosylienė
Tel. +370 615 91453
 
Daiva Pavalkienė
Tel. +370 676 94924
 
Egidijus Pavalkius
Tel. +370 675 60015
 
Vidas Cikana
Tel. +370 698 16602
 
Lina Poškevičiūtė

Tel. +370 675 79263

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.