Popiežius Pranciškus

Romos Katalikų Bažnyčia (Katalikų Bažnyčia) – pagal tikinčiųjų skaičių yra didžiausia krikščionių bažnyčia pasaulyje. Romos Katalikų Bažnyčia apibrėžia save taip: „Katalikų Bažnyčia, kuriai vadovauja Petro įpėdinis“ – t. y. popiežius – „ir komunijoje su juo esantys vyskupai.“ Bažnyčia moko, kad ji yra įkurta Jėzaus Kristaus žmonijos išgelbėjimui.

Vilkaviškio Vyskupas Rimantas Norvila

Vilkaviškio vyskupija užima Lietuvos Respublikos teritoriją, esančią kairiajame Nemuno krante ir ribojasi su Kauno ir Vilniaus arkivyskupijomis, Kaišiadorių, Elko (Lenkija) ir Gardino (Baltarusija) vyskupijomis bei Karaliaučiaus (Kaliningrado, Rusija) sritimi. Ji priklauso Kauno metropolijai.

Lukšių parapijos sudėtis

1.Lukšių miestelis
2.Adomiškių km.
3.Akėčių km.
4.Auškadarinių km.
5.Bališkių km.
6.Bartkų km.
7.Girinės km.
8.Kubiliškės km.

9.Jurbūdžių km.
10.Kadarinių km.

11.Kumpupių km.
12.Kuprių km.
13.Kūdros km.
14.Lazdinės km.
15.Lepšių km.
16.Liepalotų km.
17.Liepkartų km.
18.Lukšelių km.

19.Miliškių km.
20.Muštinės km.

21.Naikų km.
22.Ožkinių km.
23.Pelenių km.
24.Piktšilingių km.
25.Plėgių km.
26.Plynių km.
27.Pūdimų km.
28.Pūstauniškių km.

29.Staliorių km.
30.Stumbriškės km.

31.Suopių km.
32.Šilgalių km.
33.Šiopininkų km.
34.Šunkarių km.
35.Turbelių km.
36.Plynių km.
37.Pūdimų km.
38.Ūsų km.
39.Vilkupio km.
40.Zypliabūdžio km.
41.Žvikinių km.

Lukšių parapijos ribos

Sutkų parapijos sudėtis

1. Akmenynė
2. Avilėliai
3. Beduonė
4. Bertuliai
5. Gražiškiai
6. Gerdžiai
7. Kerai
8. Marčiukai
9. Margava
10.Matjošiškė
11.Morkai
12.Patašiai
13. Puidokai
14. Putriškė
15. Skubrai
16. Spruktiškė
17. Sutkai
18. Urlikiškė
19. Vaidgiris
20. Vidušilis
21. Zygmantiškė
22. Žardvieta
23. Žeimis

Sutkų parapijos ribos

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.