• Šv. Raštas

  Sekmadienių ir Šventadienių Šv. Mišių metu skaitomas Šv. Raštas

 • Skelbimai

  Šv. Juozapo ir Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos parapijų skelbimai

 • Šv. Mišių užsakymas

  Čia galima užsakyti Šv. Mišias kurios bus aukojamos Lukšių Šv. Juozapo arba Sutkų Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos parapijų bažnyčiose

 • Kontaktai

  Informacija norintiems susisiekti su Lukšių ir Sutkų parapijos klebonu arba vargonininke

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.