Lukšių Šv. Juozapo parapija

Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos vizitas Lukšiuose

Straipsnį parengė Lina Poškevičiūtė. Lukšiai
Nuotraukos autorės

Birželio 19 d. Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje skambėjo unikaliosios Žemaičių Kalvarijos kalnų giesmės, kurias atliko ir kartu susirinkusius tikinčiuosius melstis už gyvus ir mirusius kvietė Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos moterys.

Kaip pasakojo organizacijos vadovė Violeta Kasnauskaitė, Kalnų maldos ir giesmės, skirtos apmąstyti Jėzaus kančią,– Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionuose atliekama unikali katalikiška liaudies pamaldumo praktika, pradžią gavusi Žemaičių Kalvarijos šventovėje ir paplitusi po visas Telšių vyskupijos parapijas.

Birželio 19 d. Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje skambėjo unikaliosios Žemaičių Kalvarijos kalnų giesmės, kurias atliko ir kartu susirinkusius tikinčiuosius melstis už gyvus ir mirusius kvietė Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos moterys.
Kaip pasakojo organizacijos vadovė Violeta Kasnauskaitė, Kalnų maldos ir giesmės, skirtos apmąstyti Jėzaus kančią,– Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionuose atliekama unikali katalikiška liaudies pamaldumo praktika, pradžią gavusi Žemaičių Kalvarijos šventovėje ir paplitusi po visas Telšių vyskupijos parapijas.
 
Kalnai giedami bažnyčiose ir namuose per gavėnią ir Didžiąją savaitę, taip pat per šermenis bei kitus mirusiųjų minėjimus.
 
2019 m. Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija, gyvuojanti beveik 400 metų, buvo įtraukta į Nacionalinio nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.
„Mes nesame profesionalūs giesmininkai. Bažnyčioje Kalnus giedosime pirmą kartą. Kalnų giesmės labai panašios į žemaičių liaudies dainas, einančias tiesiog iš širdies… Juk ir Kalnų tekstai – tai Jėzaus kančios poetinis apdainavimas. Todėl ir mes stengiamės giedoti iš širdies, ir visus kviečiame melstis už gyvus ir mirusius“, – kalbėjo V. Kasnauskaitė bei dėkojo už pakvietimą Šakių rajone paviešėti Šakių rajono žmonių su negalia sąjungos pirmininkei Stasei Vasaitienei.
 
Pasveikinęs svečius iš Šilalės, tikinčiuosius, susirinkusius į Lukšių bažnytėlę, parapijos klebonas kun. Eugenijus Naujalis šiems priminė, kad Lukšių bažnyčia pavadinta Šventojo Juozapo – Šventosios Šeimynos globėjo, vardu.
 
„Kviečiu melstis ir už visas Lietuvos šeimas, jaunimą, vaikus. Maldoje pirmiausiai patiriamas Dievo buvimas“, – kvietė parapijos klebonas.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.